MEVZUAT ADI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖN.

ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HK.YÖN.

 

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN.

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERİNDE KULLANILMASI HK.YÖN.

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖN.

 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST, ANALİZ YAPAN LABORATUVARLAR HK.YÖN.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖN.

 

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HK. YÖN.

 

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HK.YÖN.

 

HİJYEN EĞİTİMİ YÖN.

 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HK.YÖN.

 

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HK.YÖN.

 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN.

 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖN.

 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖN

 

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN.

 

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖN.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖN.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HK.YÖN.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖN.

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖN.

 

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖN.

 

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖN.

 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN.

 

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖN

 

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HK.YÖN.

 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN.

 

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN.

 

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN.

 

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖN.

 

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK.YÖN.

 

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖN.

TARİH

29.12.2012

 

15.05.2013

 

12.08.2013

 

02.07.2013

 

11.09.2013

 

20.08.2013

 

29.12.2012

 

18.01.2013

 

21.02.2013

 

30.04.2013

 

16.07.2013

 

05.07.2013

 

20.07.2013

 

24.07.2013

 

25.04.2013

 

30.04.2013

 

18.06.2013

 

20.06.2013

 

22.08.2013

 

29.08.2013

 

18.09.2013

 

29.12.2012

 

29.12.2012

 

08.02.2013

 

21.02.2013

 

26.12.2012

 

29.03.2013

 

14.06.2013

 

13.07.2013

 

17.07.2013

 

25.01.2013

 

24.07.2013

 

15.06.2013

 

16.04.2013

 

28.07.2013

 

06.08.2013

 

19.09.2013

 

23.08.2013

 

05.10.2013

RG SAYISI

28512

 

28648

 

28733

 

28695

 

28762

 

28741

 

28512

 

28532

 

28566

 

28633

 

28709

 

28698

 

28713

 

28717

 

28626

 

28603

 

28681

 

28741

 

28743

 

28750

 

28769

 

28512

 

28512

 

28553

 

28566

 

28509

 

28602

 

28677

 

28706

 

28710

 

28539

 

28717

 

28678

 

28620

 

28721

 

28730

 

28770

 

28744

 

28766

MEVZUAT

Tehlike Sınıfınızı

ÖĞRENİN

Bir Bakışta Bizi

İNCELEYİN

Çalışma Süresini

HESAPLAYIN

BİZ

İŞİMİZ

MEVZUAT

REFERANS

MEDYA

İLETİŞİM

COPYRIGHT © 2014

"kazanan işyeri, artan yaşam kalitesi"